Sundhedsmæssig gevinst: Mere fisk mindre kød

En kostomlægning vil være til gavn for alle, som spiser mindre fisk end de anbefalede mængder. Sådan konkluderer et ph.d.-studie ved DTU Fødevareinstituttet, som har beregnet de samlede helbredseffekter ved at udskifte én fødevare med en anden i kosten. 

I studiet har man vurderet helbredspåvirkningen ved at erstatte rødt og forarbejdet kød i kosten med fisk, således indtaget af fisk når op på 350 gram ugentligt, som er den anbefalet mængde. Fisk er en vigtig kilde til gavnlige fedtsyrer og D-vitamin, hvorimod rødt kød særligt bidrager til indtaget af mættet fedt, som ofte sættes i forbindelse med udvikling af forskellige typer kræft. 

Studiet konkluderer, at den danske befolkning som helhed kan vinde op mod 7.000 sunde leveår årligt, hvis alle voksne danskere spiser fisk efter anbefalingerne om de 350 gram om ugen og samtidig nedsætter kødindtaget. Særligt mænd over 50 år samt kvinder i den fødedygtige alder, vil i en sådan kostomlægning få størst sundhedsmæssig gevinst. 

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Kystfisken.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.